Privacy statement CRV Converter Revisie Veenendaal

 

Versie 22-09-2021

Verwerking persoonsgegevens

CRV Converter Revisie Veenendaal (hierna CRV) verwerkt persoonsgegevens voor haar bedrijfsvoering. Welke gegevens dit zijn, verschilt per situatie. Ter bevordering van de kwaliteit van onze bedrijfsvoering maken wij soms gebruik van derden, met wie wij een verwerkersovereenkomst sluiten.

CRV hecht waarde aan een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens. In deze Privacy Statement leggen we uit wat we met deze gegevens doen en wat uw rechten zijn.

Dienstverlening en producten CRV
CRV sluit voor haar dienstverlening en producten overeenkomsten met bedrijven en consumenten. In dat kader worden persoonsgegevens verwerkt, zoals naam, postcode, straat en huisnummer, woonplaats, e-mailadres en bankrekeningnummer. CRV gebruikt deze gegevens op basis van de overeenkomst die ze met u sluit.

Webwinkel

De webwinkel automaat-olie.nl en koppelomvormer.nl is eigendom van CRV. Via de website kunt u producten zoals olie, filters en bouten aanschaffen. Om de verzending en facturatie te kunnen afhandelen, verwerkt CRV uw naam, postcode, straat en huisnummer, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer. CRV gebruikt deze gegevens op basis van de overeenkomst die ze met u sluit.

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe

bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Contactformulier

CRV gebruikt op haar website een Contactformulier. Via dit formulier kunt u ons een bericht sturen, een vraag stellen of informatie opvragen. We gebruiken uw naam en emailadres op basis van uw toestemming. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken. intrekken. We bewaren deze persoonsgegevens totdat de vraag naar tevredenheid is afgehandeld.

Cookies

Via onze website kan CRV gebruikmaken van cookies. Hiermee wordt informatie in de vorm van een tekstbestand op de harde schijf van uw apparaat opgeslagen. Cookies worden gebruikt om de website op een gebruiksvriendelijke manier te leveren of om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van de website.

De informatie die via cookies wordt verzameld betreft onder meer het type apparaat dat u gebruikt, uw IP-adres, type browser, het besturingssysteem en inlogsessie gegevens.

 

Beveiliging persoonsgegevens

CRV zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

CRV bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van de wet is vereist.

Uw privacyrechten

U heeft de volgende rechten:

· Recht om inzage in uw persoonsgegevens te krijgen;
· Recht om uw persoonsgegevens te rectificeren, als deze onjuist of onvolledig zijn;
· Recht om uw persoonsgegevens te wissen;
· Recht om uw persoonsgegevens te beperken;
· Recht om uw persoonsgegevens op te vragen om mee te nemen naar een andere dienstverlener;
· Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

U kunt uw verzoeken mailen naar CRV via het volgende mailadres: crv@converterrevisie.nl. CRV behandelt uw verzoek binnen 4 weken.

 

Autoriteit Persoonsgegevens

Als u vindt dat CRV niet op de juiste manier omgaat met uw persoonsgegevens, meldt u dit dan zo spoedig mogelijk op genoemd mailadres. We proberen er dan samen uit te komen. Mocht u desondanks nog niet tevreden zijn, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl leest u hoe u een klacht kunt indienen.

Kan deze privacy statement worden gewijzigd? Ja, deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De gewijzigde versie zal op onze website worden gepubliceerd.

CRV Converter Revisie Veenendaal Arkeneel 17
3905 NS Veenendaal
KVK 62932047 BTW NL855020544B01
Telefoon 0318-655597
Mobiel 06-51987776
E-mail crv@converterrevisie.nl